Talks & presentations

Jak funguje bezstavový NAT64 překladač

Jsem autorem open-source programu Tundra, bezstavového NAT64 překladače pro Linux. V přednášce se na překlad paketů mezi IPv6 a IPv4 podívám pod drobnohledem, poukáži na rozdíly mezi NAT64 a NAT44, popíši, jaký způsob implementace jsem zvolil já a jak se to dá udělat jinak, a zastavím se u fragmentace, která je u bezstavového překladu příčinou nejvíce potíží.

My open-source projects

Servers & daemons

Tundra-NAT64

A minimal, user-space, stateless NAT64, CLAT and SIIT implementation for Linux

Get4For6

An user-space NAT46 and DNS46 translator for Linux

Python
Spideriment-NG

A cloud-first and modular web crawler daemon

Python
POP3SF

A flexible POP3 framework with built-in server

Python

Web apps

Spideriment-NG Search

A web search engine which makes use of Spideriment-NG web indexes

Python
Selfdroid (web app)

A self-hosted Android app store - web application

Python

Android apps

Battery Status

A simple Android app intended for showing the battery percentage on the notification bar

Files Opener

A simple Android app that is supposed to open the sometimes-hidden inbuilt Files app

Libraries

Datalidator

A flexible, object-oriented Python input data parsing & validation library

Python
Sidein

A flexible, object-oriented Python dependency injector

Python
iCanteen Menu Extractor

A Java library for extracting food menus from iCanteen, a Czech food ordering web application

tundra-xaxlib-python

Tundra-NAT64 external address translation library for Python

Python

Others

Spideriment-NG Docker

Files & documentation related to deploying Spideriment-NG using Docker

Dockerfile